Španělsko, Toledo, Bargas,  27.1.-2.2.2013

 

Účastníci:

učitelé: Mgr. Eva Bylinová, Mgr. Dita Kuchtaninová

Žáci: Kristýna Bohuslavová, Michal Machava

Zpráva - pracovní část

Neděle 27.1.2013

 • příjezd do Bargasu a Toleda

Pondělí  28.1.2013

 • Přijetí starostou města Bargas

 • Gymkana městem Toledem - jeden ze španělských profesorů sestavil smíšené týmy se čtyřmi lidmi a jedním učitelem, rozdal  desky, obálku s otázkami  a určil, kde se  setkáme.  Snažili jsme  se vyřešit co nejvíce zadaných otázek, velmi nesnadně dohledatelné a náročné na čas. Otázky se týkaly památek , ale hlavně stromů , které jsme po cestě viděli a museli jsme je pojmenovat a podle nich se orientovat. Bylo to náročné . ale přesto si  studenti tuto hru opravdu užili.

 • Odpoledne jsme se seznámili se sklizní oliv a jejich zpracováním, na   závěr  miniexkurze jsme ochutnali olivový olej s chlebem –typická španělská lahůdka

 • Úterý 29.1.2013
 • Oficiální zahájení jednání na škole v Bargasu

 • Studenti se zúčastnili výuky a na počítačích pracovali s feneologickými termíny, luštili křížovku aj.

Učitelé projednávali

 • detailní  plán na středeční prezentace a požadavky na pomůcky

 • diskuse   o případném pokračování projektu –termín na rozhodnutí  krátký, počká se 1 rok

 • závěrečné schůzka v Lotyšsku –termín 5.5.-11.5.2013 –požadavky na ubytování dát vědět, co nejdříve na mailovou adresu elina.meldere@e-apollo.lv, elina.meldere@inbox.lv

 • prostudovat papíry  z 1. schůzky v Itálii  a ověřit si, zda máme všechny materiály – Maaike /Holandsko/ přislíbila poslat tabulku, co která země má ještě dodělat

Odpoledne – návštěva přírodovědné university v Toledu  a příměstského parku - vliv klimatických podmínek a zeměpisné polohy  na vegetaci /platan, rozmarýn, dub aj./

Středa 30.1.2013

 • Den prezentací

 Každá země  měla své stanoviště a  přednesla to, co měla připravené. Studenti, kteří neprezentovali, jednotlivá stanoviště obcházeli. Česká republika připravila grafy s výsledky měření v jednotlivých zemích a pracovní list –naplánovat prázdniny pro alergika, Itálie připravila hru s fenologickými termíny, Norové měli praktickou ukázku listů a jejich chování v přírodě, studenti poznávali mraky, listy stromů dle obrysu, odpovídali na otázky a vybírali správné odpovědi ze 3 možných variant aj. Bylo to soutěživé a všichni byli spokojeni.

Odpoledne  -studenti i učitelé  –taneční výuka

Čtvrtek 31.1.2013

 • Celodenní  exkurze do parku Cabaňeros –pozorování flory a fauny,  porovnávání s přírodou vlastní země

Pátek 1.2.2013

Exkurze do Madridu –dopoledne Museo del Prado –obrazy přírody

                                        odpoledne - procházka parkem, pozorování stromů, parková úprava    vegetace

Sobota 2.2.2013

 • odlet do České republiky

                       

                                                                         Zapsala Eva Bylinová

 

 

Holandsko, Almere, 23.9.-29.9.2012

 

Účastníci:

Učitelé – Willy De Bolle, Hana Kožíšková

Studenti – Jana Dvořáková, Eliška Pšeničková, Kateřina Selingrová, Pavla Suchá

Zpráva - pracovní část

Pondělí 24.9.2012 Almere

 • Studenti se zúčastnili několika vyučovacích hodin – chemie, biologie, tělesná výchova
 • Učitelé vytvářeli prezentaci o dosavadních výsledcích pozorování – zvlášť podskupina fenologie a aerosoly. Zjistilo se, že je problém s fenologickými daty o rašení (Budburst) a růstu listů (Green Up) – ne všechny školy používaly protokol GLOBE, takže bylo velmi obtížné dát data dohromady. Přesto se pro příští schůzku pokusí česká skupina vytvořit prezentaci (mapa Evropy s vyznačením měřících škol, po kliknutí na místo školy se objeví graf s vyznačením rašení a růstem listů). Pro další pozorování (Green Down) vytvoří Kjestil z Norska jednotný protokol na webové stránky projektu a tam se budou data přímo vkládat.
 • Studenti na exkurzi v okolí fotografovali, snímky použijí pro vytvoření deníku v pátek.

Úterý 25.9.2012 Damstede

 • Společné setkání obou podskupin, učitelé i studenti. Matthijs z Holandska, koordinátor GLOBE pro Evropu, vystoupil s prezentací nových webových stránek GLOBE a některých projektů o výzkumu klimatu.
 • Studenti Norska, Chorvatska, Holandska a Maďarska vystoupili s prezentací na téma Healthy Earth – video, power pointová prezentace, poster. Většinou moc nezvládli slovní komentář k prezentaci v angličtině.
 • Odpoledne jsme navštívili námořní muzeum v Amsterodamu (Scheepsvaartmuseum). V rámci prohlídky lodi ze „zlatého věku Holandska“ jsme mohli porovnat způsob života, dovoz a vývoz, stravování, uchovávání potravin … v 17. století

Středa 26.9.2012

 • Návštěva Wageningen University společná pro všechny. Dopoledne jsme viděli velmi zajímavou prezentaci Arnolda van Vliet o fenologii – co zkoumají  na univerzitě, k čemu je to dobré. Další prezentace Elise Hendriks se týkala aerosolů – definice, jak vznikají, co se měří, jak škodí.
 • Rozděleni na 2 skupiny jsme se věnovali praktickým úkolům v okolí univerzity – určování barevnosti listů a odhadu % zbarvení na stromech. Dále jsme určovali vodní živočichy nalovené v rybníčku.
 • Univerzita se mimo jiné věnuje výzkumu pěstování a využití řas – viděli jsme několik způsobů pěstování a výrobky, např. olej a kosmetické výrobky. Mohli jsme si prohlédnout přístroje používané na výzkum a v počítači výsledky výzkumu.
 • Odpoledne jsme v Cewnter Parcs sledovali přeměnu polderu v rozsáhlý vzdělávací a odpočinkový komplex. Měli jsme jedinou příležitost určovat stromy v parku.

Čtvrtek 27.9.2012 Almere

 • Dopoledne studenti převáděli své prezentace o zemi, škole a environmentální politice státu formou „kolotoče“ – střídali se v tělocvičně na 3 místech prezentující i diváci, bylo to náročné na organizaci.
 • Odpoledne jsme navštívili přírodní rezervaci na polderu Oostvaardersplasseen – mokřadu s množstvím vodního ptactva, polodivokých koní a jelenů. Seznámili jsme se se vznikem polderů a jejich přeměnou na obytné, zemědělské plochy, či nechané volnému vývoji. Změna klimatu představuje právě pro takové oblasti pod úrovní moře velké nebezpečí.

Pátek 28.9.2012 Almere

 • Studenti vytvářeli z fotografií a textů deníčky o pobytu. Učitelé se domluvili na termínech dalších 2 schůzek ve Španělsku a Lotyšsku. Stanovili úkoly pro pozorování v tomto roce a návrhy pracovních listů pro schůzku ve Španělsku.
 • Odpoledne jsme všichni navštívili skanzen Zaanse Schans s typickými větrnými mlýny a architekturou. Porovnávali jsme využití větrných mlýnů v minulosti (odčerpávání vody, mletí pigmentů, koření, mouky, řezání dřeva)  a současnosti(zdroj elektřiny, čerpání vody).

 

                                                                                                          Hana Kožíšková

Norsko

Maďarsko, Szolnok,  20. 11. 2011 – 25.11.2011

Účastníci:

učitelé: Mgr. Eva Bylinová

žáci: Jan Havránek, Lukáš Holý

 

ZPRÁVA -  PRACOVNÍ ČÁST

PONDĚLÍ 21.11.2011

Prezentace jednotlivých škol

Každá škola měla připravenou prezentaci své školy , ve které nás seznámili s  formou studia, počtem studentů, mimoškolními aktivitami, historií školy, městem, odkud jsou a samozřejmě  svými dosavadními výsledky práce. Bylo to rychlé, a tak nelze jít do detailů.

 • Holandsko mělo film, ale zvuk byl příliš tichý.
 • Litvu prezentovaly 4 studentky, jejich projev byl nevýrazný, vše četly.
 • Norsko prezentovali učitelé a 4 desetileté studentky, které měly velkou trému a nebylo je moc slyšet. Představily sebe samy.
 • Itálii prezentovali 2 studenti , četli z papíru a jejich učitelka doplňovala.
 • Španělsko prezentovali pouze učitelé, bylo to pěkné, ale učitelé!
 • Maďarsko  zastupovaly 4 studentky a četly z papíru.
 • Naši zástupci získali největší aplaus i pozornost.Lukáš obsluhoval počítač a Honza mluvil, k textu na obrázcích přidával ještě další informace , během chvíle celá třída ztichla. Mluvil bez papíru a měl pěkný přednes. Chválili je všichni.

Přednáška odbornice na fenologii z univerzity v Budapešti

Mladá lektroka hovořila o tom, kdy kvetou různé květiny v různých zemích, jak se jejich doba květu mění v závislosti na teplotních změnách celé planety.

Vysvětlovala Beagle project – Biodiversity Education and Awarness to Grow and Living Enviroment / měření teploty,délka květu aj./

Prezentace španělských studentů

Dopoledne učitelé prezentovali školu a odpoledne studenti /3 děvčata + 1 chlapec/ hovořili o almond tree.

Velmi pěkná prezentace s tichou hudbou.Seznámili nás s listy, květy, plody půdou, počasím, druhy, nemocemi , užití  aj. Na závěr dali každému  ochutnat mandle a jejich výrobky.

Velmi působivé.

Prezentace maďarských studentů a učitelů

Učitelka ekologie  nejprve definovala počasí a klima, vysvětlila skleníkový efekt a pak na spoustě různých grafů ukazovala teploty, koncentrace škodlivin, jejich zastoupení  v procentech, kdo produkuje škodliviny, co lze očekávat a jaké důsledky to bude mít. Sucho, lijáky, bouře, hurikány, zvýšení hladiny moře, roztávání ledovců. apod.

V závěru položila otázku Co dělat?

Student Petr prezentoval svá meteorologická měření. Měří teplotu, vlhkost vzduch, sílu a rychlost větru, srážky a toto vše zpracoval do grafů.

Měl pěkný projev. Hovořil maďarsky , ale písemná prezentace byla i v angličtině.

Obě tyto prezentace odpovídaly naší práci.

 1. prezentace byl popis hry na nějakou fiktivní zemi  planetu a jak si tuto planetu uchováme. Dobrý nápad na projektový den.

STŘEDA  23.11.2011

 Logo

každá země měla svůj návrh  na logo našeho projektu. Pokud to měli na papírech nebo ve svém počítači, šlo to ukázat, ale přístup k internetu nebyl!/problém náš a Holanďanů/

Ukázalo se, že logo má být společné pro celý projekt , tedy fenologii i aerosol.

Nakonec jsme se dohodli na  2 návrzích – španělském a maďarském.

Rozhodnou to v Holandsku.

Návrhy – viz příloha 1

stromy

Výběr common tree

Diskuse na téma , který strom či stromy se budou pozorovat ve všech zúčastněných zemích.

Byl vybrán dub a topol.

Výběr  stromu pro každou zemi

My máme lípu

Diskuse byla velmi zajímavá, učitelé používali anglické a hlavně latinské názvy ,  proto by bývalo lepší ,kdyby tam byl odborník a ne jazykář.

Každá země se zaměří na jeden problém a připraví  pracovní list, aby všichni psali do stejného  protokolu  - poslat to Tonovi – do ledna

 Přehled – viz příloha 2

Web konference

  Po větších technických problémech jsme se spojili s účastníky schůzky v Chorvatsku. Hovořilo se o průběhu schůzek, za naši skupinu hovořila Annie ze Španělska.

Poslali jsme jim návrhy loga.

Další schůzky

Všechny schůzky musí trvat 7 dní – 6 nocí!

 • NORSKO  - květen 2012 –  

2. týden  - 7. 5. - 13.5.2012

3. týden  - 14. 5. - 20. 5 .

kolegové musí projednat s ředitelem a dají , co nejdříve  vědět

 • HOLANDSKO  - září 2012 - 23.9. - 30.9. 2012
 • ŠPANĚLSKO - leden 2013
 •  Lotyšsko - ? 2013

 

                                                                                                                        Eva Bylinová