Zápis ze schůzky dne: 6.2.2013

Přítomni: p. W.De Bolle, Bylinová, Kuchtaninová,Kožíšková, Michal Machava, Kristýna Bohuslavová

Program:

 • Zpráva z výjezdu do Španělska (Bylinová, Kuchtaninová, Machava, Bohuslavová) – všichni velmi spokojeni s programem, hostiteli, chováním a prezentací studentů
 • P. Kožíšková - uzavřít výjezd do Španělska:
 • odevzdat doklady a vyúčtování co nejdříve, aby mohl být naplánován poslední výjezd do Lotyšska

Zajistí:p. Bylinová

 • prezentace výjezdu – článek napíší studenti, p. Kožíšková zajistí zveřejnění

Zajistí: Bohuslavová – co nejdříve

 • fotografie, prezentace z fenologie….

Zajistí: Kuchtaninová, studenti

 • P. Bylinová – informace o budoucím výjezdu do Lotyšska – termín 5.-11.5.2013, počítá se 220 Eur na osobu, adresa na kontaktní osobu elina.meldere@e-apollo.lv, elina.meldere@inbox.lv, Maaike pošle tabulky s tím, co má každá škola ještě udělat – pro závěrečnou zprávu

Zajistí: p.Bylinová

 • Odučen rozšířený pracovní list  Prázdniny alergika v sekundě (W.De Bolle) – zašle řešení

Zajistí: p. De Bolle

 

Zapsala: Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 17.1.2013

Přítomni: p. W.De Bolle, Bylinová, Kuchtaninová,Kožíšková

Omluveni: Machava, Bohuslavová

Program:

 • Výjezd do Španělska 27.1.2013 – 2.2.2013
 • Letenky a pojištění – kontrola odletů, jak potvrdit lety, podmínky pojištění – prostřednictvím p. Kučerové

             Zajistí:  p. Kuchtaninová

 • Doprava na letiště

Zajistí: p. Kuchtaninová

 • Prezentace pro Španělsko– mapa Evropy, na ní vyznačena místa škol, kde probíhalo měření. U značek datum rašení topolu (společný strom), po kliknutí se otevře graf růstu listů.

Zajistí: Machava, Bohuslavová, kontrola p. De Bolle a p.Bylinová

 • Dárek pro hostitelskou školu (propagační materiály o Kadani) - infocentrum

Zajistí: p.Bylinová

 • Peníze pro výjezd přes kancelář

Zajistí: p. Kuchtaninová

 • Informace studentům o výjezdu (čas, co s sebou, pas …)

Zajistí p. Kuchtaninová, Bylinová

 • Dotazy na upřesnění programu ve Španělsku

Zajistí: p=. De Bolle

 • Výstupy z podzimního fenologického měření Green Down vložit na web Comenia

Zajistí: p.Kožíšková

 • Překlad  pracovního listu – Prázdniny alergika

Zajistí: p. Bylinová

 

Zapsala: Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 22.11.2012

Přítomni: p. W.De Bolle, Bylinová, Kožíšková

Program:

 • Výjezd do Španělska 27.1.2013 – 2.2.2013
 • Účastníci – p. Bylinová, Kuchtaninová?, Bohuslavová, Machava

             Počet a jména zašle: De Bolle ihned

 • Letenky po oznámení programu pro 4 účastníky

Zajistí: Kožíšková – začátek prosince

 • Prezentace pro Španělsko– mapa Evropy, na ní vyznačena místa škol, kde probíhalo měření. U značek datum rašení topolu (společný strom), po kliknutí se otevře graf růstu listů.

Zajistí: De Bolle a 2 dívky Sx do 15.1.

 • Překlad prezentace do Aj

Zajistí: Selingrová, kontrola Bylinová do 20.1..

 • Výstupy z podzimního fenologického měření Green Down vložit na web Comenia

Zajistí: Kožíšková do konce prosince

 • Návrh dalšího pracovního listu – Prázdniny alergika na pyl topolu

Zajistí: Kožíšková, překlad Bylinová do konce prosince

 

Zapsala: Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 9.10.2012

Přítomni: p. Eva Bylinová, Willy  De Bolle, Hana Kožíšková

Program:

 • W. De Bolle a H. Kožíšková informovali E. Bylinovou o průběhu výjezdu do Holandska. Kladně hodnotili program, organizaci, náplň. Tradičně kritizují koordinaci ve fenologické skupině – záznamy o fenologickém pozorování nepíší všichni účastníci na stejný protokol (GLOBE), pak bylo velmi obtížné data uspořádat do výstupu. Řešení – na webových stránkách projektu bude protokol, kam každá škola bude vkládat data (W. De Bolle bude urgovat u norského správce).
 • Rozdělení úloh pro další výjezd do Španělska
 • p. De Bolle – zpracování výstupu z fenologických pozorování všech škol – žáci třídy Sx
 • p. Kožíšková – meteorologické pozorování – žáci třídy Sx, kteří již v projektu vycestovali nebo chtějí vycestovat (Bohuslavová, Machava)
 • p. Kožíšková – podle návrhů španělské skupiny připraví pracovní list pro výjezd do Španělska
 • p. Bylinová  - přeloží pracovní list a dohlédne na jazykovou správnost prezentací
 • p. De Bolle a Kožíšková -  připraví pobyt pro skupinu holandských studentů s Marií Scherjon 17.10.2012 a pokusí se zeptat na možnou spolupráci v Comeniu
 • plán schůzek – od listopadu úterý 10,00 uč. IVT, frekvence podle potřeby

 

 

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 3.9.2012

Přítomni: p. W.De Bolle, Kožíšková

Program:

 • Kontrola splnění úkolů – formulář pro výjezd do Holandska odeslán, letenky zakoupeny, výsledky fenologického pozorování odevzdány, monitorovací zpráva odeslána
 • Doporučení ze schválené monitorovací zprávy – vlastní webové stránky a odkaz na ně z webu školy – návrh Havránek a Holý, současně totéž pro Ekoškolu

Zajistí: De Bolle – do konce září, podklady dodá Kožíšková

 • Prezentace pro Holandsko – mapa Evropy, na ní vyznačena místa škol, kde probíhalo měření. U značek datum rašení topolu (společný strom), po kliknutí se otevře graf růstu listů.

Zajistí: De Bolle a 4 dívky Sx do 15.9.

 • Překlad prezentace do Aj

Zajistí: Selingrová, kontrola Bylinová do 20.9..

 • V programu výjezdu do Holandska tvorba filmu z fotografií – růst listů, my Mini GLOBE Games

Zajistí: Kožíšková fotografie do 20.6.

 • Film vytvořený v Holandsku se ještě doplní o průběh pobytu – použití na výstavě SŠ v listopadu                                                                                          Zajistí: De Bolle do konce října
 • Návrh dalšího pracovního listu – Počet tropických dnů v GLOBE měření školy za 15 let

Zajistí: Kožíšková, překlad Bylinová do konce října

 

Zapsala: Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 12.6.2012

Přítomni: p. Bylinová, W.De Bolle, Kožíšková

Program:

 • Vyplnit a poslat formulář pro výjezd do Holandska (jména, osobní údaje, datum příletu a odletu)                                                                                                       Zajistí: De Bolle – do 20.6.
 • Objednat letenky – De Bolle, Kožíšková, Pšeničková, Selingrová, Suchá, Dvořáková

Zajistí: Kožíšková přes p. Kučerovou hned

 • Poslat W.De Bolle výsledky  fenologického pozorování rašení a růstu listů topolu a lípy

Zajistí: Kožíšková do 18.6.

 • Zpracovat a poslat monitorovací zprávu za 1.rok projektu

Zajistí: Kožíšková do 30.6.

 • Rozpis výjezdů k dodržení plánu

Učitelé:

Žáci:

 

Výjezd

Učitelé

Žáci

Maďarsko 11/2011

1 - Bylinová

2 – Holý, Havránek

Norsko 5/2012

1 – De Bolle

1 – De Bolle

Holandsko 9/2012

2 – Kožíšková, De Bolle

4 – Pšeničková, Selingrová, Suchá, Dvořáková

Španělsko 1/2013

1 - Bylinová

 1.  

Lotyšsko

?

?

 

 • Příprava pro Holandsko podle požadavků hostitele
 1. Prezentace o fenologickém pozorování rašení a růstu listů topolu – na mapu Evropy data rašení?, pak grafy růstu listů
 • Další pracovní listy – plán – MiniGG, extrémní teploty a srážky v GLOBE měření
 • 3 hotové prezentace 3V – dát na webové stránky?
 • Prezentaci o MiniGG nechat na Španělsko

 

Zapsala: Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 24.4.2012

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková, Willy De Bolle

Studenti: Jana Dvořáková, Kateřina Selingrová, Eliška Pšeničková, Kristýna Bohuslavová, Hana Bartoňová

Program:

 • předvedení prezentace Změna klimatu na základě měření dat v programu GLOBE – pro GLOBE Games v české verzi, doplnění na základě připomínek a příprava slovního komentáře

→dokončení prezentace Selingrová, Bohuslavová, Kožíšková – do 1.5., nácvik prezentace 2.5. odpoledne

 • předvedení prezentace v anglické verzi pro Norsko – p. De Bolle
 • Beseda s klimatologem – termín 17.4. 2012 pro Kv a 3.P -  nekonala se  pro nemoc přednášejícího, čekáme na další nabídnutý termín
 • Pracovní listy – jsou hotové 3 pracovní listy pro žáky i metodiky pro učitele, vše v české i anglické verzi. Provede se jen kontrola (vzájemné kolečko) a přidá povinné logo a prohlášení.

→květen 2012 všichni

 • Výjezd do Norska – zpracovat zprávu o průběhu, zvlášť o pracovní části. Přivézt potvrzení o účasti! Shromažďovat všechny doklady včetně palubního lístku apod. Připomínka – na setkáních věnovat více času práci na úkor zábavy, informace o setkáních si posílat jen v rámci skupiny (zvlášť aerorosoly a fenologie). Do Norska s sebou kromě prezentace vzít všechny pracovní listy a přehled o fenologickém měření lípy a topolu.

→fenologii pošle Kožíšková do 1.5.

 

 

Příští schůzka: během profilových maturit podle domluvy

 Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 3.4.2012

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková, Willy De Bolle

Program:

 • W. De Bolle – výjezd do Norska – navázal kontakt s norskou stranou
 • Prezentace – Kožíšková – dostala 1. návrh prezentace v Čj, poslala připomínky, dokončuje se
 • Beseda s klimatologem – termín 17.4. 2012 pro Kv a 3.P, přijede meteorolog (předpověď počasí a práce s daty na webu) a klimatolog (beseda), na 2. a 3.h budou moci být v IVT
 • Pracovní listy – Kožíšková poslala Bylinové 2 pracovní listy + metodiku pro učitele, zašle ještě metodiku pro 1.pracovní list („maďarský“)
 • Úkoly:

→překlad pracovních listů do Aj - Bylinová do 12.4.

→prezentace v Čj - Kožíšková do 12.4.

→prezentace v Aj – W. De Bolle do 17.4.

→předvedení prezentace na příští schůzce – tým GG a F. De Bolle

Veškeré dokumenty si navzájem zašleme e-mailem.

Příští schůzka: 24.4.2012 ve 14,15

 Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 20.3.2012

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková, Willy De Bolle

Program:

 • W. De Bolle – výjezd do Norska – letenky zajištěny, přišly 2 e-maily od Jorna, nutno odpovědět (jména účastníků, druh ubytování, čas příletu a příjezdu autobusem z Torpu do Larviku)

→zajistí W. De Bolle neprodleně

 • Prezentace – podklady hotové, zpracuje se 1 prezentace pro Norsko v Aj a další pro GG v Čj. Další 3 pracovní listy včetně metodiky pro učitele budou připraveny pro Norsko, pokud by bylo možné je použít.

→W. De Bolle a Filip - prezentace pro Norsko  →Kožíšková a tým GG – prezentace v Čj

→Kožíšková – 3 pracovní listy

→Bylinová – překlad pracovních listů do Aj

Termín -  do 3.4.2012

 • Beseda s klimatologem v jednání

→Kožíšková – čeká na termín

                                                                                                             

Příští schůzka: 3.4.2012 v 15 h

 Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 21. a 28.2.2012

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková, Willy De Bolle

Program:

 • W. De Bolle – domluva letenek do Norska

→zajistí p. Kučerová

 • De Bolle – zpracování dat pro pracovní list je hotové, po jarních prázdninách se zpracuje prezentace v Čj a následně v Aj pro GLOBE Games a výjezd do Norska . Pro Comenius kvůli rozsáhlosti dat produkt nazveme projektový den, skupinová práce.

→W. De Bolle, Kožíšková, Bylinová + žáci Pšeničková, Selingrová, Dvořáková, Bohuslavová, Bartoňová, F. De Bolle - do konce března

 • Kožíšková – připravuje 2 další jednoduché pracovní listy na práci s klimagramy
 • požádala TEREZU o zprostředkování besedy s klimatologem - přislíbeno

→Kožíšková, duben

 • Bylinová – dopis od hlavního koordinátora Tona Reckmana – potvrzuje termíny výjezdů do Norska (13.-19.5.)  a Holandska (23.-29.9.). Žádá o zprávu, co jsme již udělali.

→Kožíšková, Bylinová – po jarních prázdninách

                                                                                                              

Příští schůzka: 13.3.2012 v 15h Kožíšková, De Bolle, žáci – prezentace

                               20.3.2012 v 15 h Kožíšková, Bylinová, De Bolle

 Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 31.1.2012

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková, Willy De Bolle

Program:

 • Bylinová – Maaike poslala oznámení o narození syna, proto neposlala odpověď ohledně koordinace fenologických měření. Budeme provádět měření s použitím Maaike tabulky – topol a lípa.

→Kožíšková zajistí měření v 4.0 seminář Kuchtaninové

 • De Bolle – zpracování dat pro pracovní list je téměř hotové, chybí trend analýza. Problém s chybějícími daty z července v Holandsku vyřešili vynětím červencových dat ze všech sledovaných míst. Pro Norsko a GLOBE Games se zpracuje prezentace v Čj a Aj, na konci bude uveden námět pro další pracovní list – sledování extrémů v počasí – teploty, srážky (s využitím už stažených dat)

→W. De Bolle, Kožíšková, Bylinová + žáci Pšeničková, Selingrová, Dvořáková, Bohuslavová, Bartoňová, F. De Bolle - do konce března

 • Kožíšková – letenky do Norska budeme zajišťovat nejdříve po jarních prázdninách, nemáme ještě podrobnosti o programu výjezdu
 • Návrh pozvat na přednášku o klimatu odborníka – buď p. Kedera nebo někoho přes TEREZU

→Kožíšková, duben

 • Informace o výukových aktivitách na téma počasí a klima – SEk 2.0 – klimagramy, klimatické oblasti, práce s daty naměřenými v GLOBE
 • Bylinová – v Kadaňských novinách vyšel článek o Comeniu - Maďarsku

                                                                                                             

Příští schůzka: 21.2.2012 v 15h

 Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 3.1.2012

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková, Willy De Bolle

Program:

 • Kožíšková – prezentace výjezdu do Maďarska na webu školy, na webu TEREZY a vyjde v Kadaňských novinách (Štiblická)

→De Bolle poslat do TEREZY fotografie zítra

 • Bylinová – poslala Maaike dopis – pochvala za pobyt v Maďarsku, dotaz na zápisový arch na fenologii a námět na zkvalitnění korespondence (společné informace Ton, pro každou skupinu vedoucí)
 • De Bolle – informace o práci na pracovním listu – sejdou se vedoucí skupin a spolu s IT studenty dají dohromady grafy s měsíčními průměry. Dále zpracují harmonogram časové náročnosti práce s pracovním listem. Očekávaný výsledek koncem ledna.
 • Kožíšková – pracovní list pak zpracují do PowerPointové prezentace studentky pro GLOBE Games (Pšeničková, Selingrová, Dvořáková, Bohuslavová, Bartoňová). Použije se tak 1 práce 2x , v květnu pro výjezd do Norska – překlad do angličtiny! Vzhledem k náročnosti práce se připraví ještě zkrácená verze pracovního listu, kde budou žáci pracovat s již hotovými daty.

→ Kožíšková, únor

 • Cesta do Norska 13.-19.5.2012 – hledání leteckého spojení, do Sandefjordu je 2x dražší než do Osla, možno použít vlak nebo autobus do Larviku

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 13.12.2011

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková, Willy De Bolle

Program:

Kontrola práce:

 • Kožíšková
 • není článek o pobytu v Maďarsku na školním webu, musí se psát aktuálně. Dotlačit Honzu a Lukáše k sepsání článku a dodání fotografií                                                                   →všichni
 • Bylinová
 • napsat Maaike – dotaz na úkol z Maďarska – záznamový arch na fenologii (srážky), osnovu na píše a pošle Kožíšková

 

 • W. De Bolle – uveřejní článek o Maďarsku na webu školy

 

 

                                                                                                              Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 28.11.2011

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková

Program:

 • Zpráva o výjezdu do Maďarska – Bylinová

Podána zpráva o průběhu výjezdu – ústně a písemně, bude zasláno elektronicky

 • Podat doklady k vyúčtování p. Hutníkové                                                          → Bylinová
 • Zpracovat během ledna záznamový arch k fenologickému pozorování – srážky

→ Kožíšková

Napsat článek o akci na web                                                                               →Havránek, Holý

 

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky: 22.11.2012

Přítomni: p. W.De Bolle, Bylinová, Kožíšková

Program:

 • Výjezd do Španělska 27.1.2013 – 2.2.2013
 • Účastníci – p. Bylinová, Kuchtaninová?, Bohuslavová, Machava

             Počet a jména zašle: De Bolle ihned

 • Letenky po oznámení programu pro 4 účastníky

Zajistí: Kožíšková – začátek prosince

 • Prezentace pro Španělsko– mapa Evropy, na ní vyznačena místa škol, kde probíhalo měření. U značek datum rašení topolu (společný strom), po kliknutí se otevře graf růstu listů.

Zajistí: De Bolle a 2 dívky Sx do 15.1.

 • Překlad prezentace do Aj

Zajistí: Selingrová, kontrola Bylinová do 20.1..

 • Výstupy z podzimního fenologického měření Green Down vložit na web Comenia

Zajistí: Kožíšková do konce prosince

 • Návrh dalšího pracovního listu – Prázdniny alergika na pyl topolu

Zajistí: Kožíšková, překlad Bylinová do konce prosince

 

Zapsala: Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 8.11.2011

Přítomni: p. Eva Bylinová, Hana Kožíšková

 Willy  De Bolle omluven - výstava SŠ

Program:

Kontrola práce:

 • Kožíšková – dostala prezentaci od Pšeničkové, drobné úpravy, poslán pokyn k překladu do Aj

→Bylinová/Kožíšková

 • Hendrych – zadán návrh na logo, domluveno, že stačí jen nákres

                                                                                                          →Kožíšková/De Bolle

 

 • Bylinová - letenky  zajištěny, podle rozpočtu si v kanceláři vyzvedne peníze

 

 • W. De Bolle – splněny úkoly – logo, prezentace školy. Tvorba pracovního listu – nemáme informace

 

 

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 1.11.2011

Přítomni: p. Eva Bylinová, Willy  De Bolle, Hana Kožíšková

Program:

 • Kontrola práce:
 • W. De Bolle – probíhá zpracování dat, je náročné – velké množství údajů. Sbírá L. Holý.

→DeBolle/Kožíšková                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 • Kožíšková – letenky zajištěny, předán podrobný návrh pracovního listu k překladu do 11.11.11

→Kožíšková/De Bolle

Podle dopisu od Emoke máme mít prezentaci o škole a návrh  loga

W. De Bolle – prezentaci zpracuje Pšeničková, logo Hendrych, podklady Kožíšková

                                                                                                          →Kožíšková/De Bolle

 • Bylinová – další dopis na upřesnění programu, rozpočet na peníze (W. DE Bolle – spočítají žáci)

→Bylinová/De Bolle

 

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 25.10.2011

Přítomni: p. Eva Bylinová, Willy  De Bolle, Hana Kožíšková

Program:

 • Kontrola práce:
 • W. De Bolle –

Vedoucí skupin – Jih – Raadová, Sever – Machav, Západ – Pšeničková, Východ – Selingrová, Střed – Rollerová

Informatika – De Bolle, Havránek, Holý

Angličtina – Havránek, Raadová, Selingrová

Během podzimních prázdnin skupiny posílají upravené tabulky L. Holému

31.10.-4.11. informatici analyzují data a vytvoří vzorce, poté předají výsledky zpět do skupin. Skupiny vytvoří závěr a sestaví textový dokument v Čj

→De Bolle/Kožíšková

7.-11.11. angličtináři překládají text a předají ho ke kontrole. Informatici vytvoří prezentaci na základě českého textu.

                                                                                                                                             →Bylinová/De Bolle

14.-19.11. – informatici dodělají prezentaci v pondělí (přidávají anglický text). Reprezentanti procvičují prezentaci.

                                                                                                                                             →Kožíšková/De Bolle

 

 • Szolnok – 20.11.-25.11., je znám program, cesta letadlem. Další dotazy na upřesnění programu a cesty – zda prezentace o škole, jaký rozpočet na pobyt, jak se dopravit z Budapešti do Szolnoku

→Bylinová

 • Pracovní list – v Čj zpracovat podrobně a předat za týden

→Kožíšková

 • Zajištění letenek v kanceláři co nejdříve

→Kožíšková

 

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 4.10.2011

Přítomni: p. Eva Bylinová, Willy  De Bolle, Hana Kožíšková

Program:

 • Kontrola zahájení práce – kvinta bude pracovat celá v hodinách IVT i mimo, pro 1.výjezd nominován Jan Havránek a Lukáš Holý (výborní v IT i Aj). Pro další výjezdy budou vybráni žáci podle schopností a aktivity v projektu.
 • Szolnok – listopad 2011 – p. Bylinová povede korespondenci s Emoke – termín, program
 • Dopisy od hlavního koordinátora – požadavek, aby všichni psali všem – zbytečný zmatek. Bude se muset projednat, aby každá skupina korespondovala zvlášť.
 • P. Kožíšková – požádá kancelář o vyhledání vhodného spojení do Szolnoku

 

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková

Zápis ze schůzky dne: 1.9.2011

Přítomni: p. Eva Bylinová, Willy  De Bolle, Hana Kožíšková

Program:

 • p. Kožíšková – jako koordinátorka projektu seznámila ostatní s obsahem a harmonogramem projektu, elektronickou verzi žádosti mají všichni. Představila návrh pracovního listu na zjišťování oteplování atmosféry. Diskuse o způsobu zpracování.
 • Rozdělení úloh v projektu
 • p. De Bolle – odborné vedení  třídy Kvinty při zpracování dat pro pracovní listy, výjezd na 2.schůzku v Norsku
 • p. Bylinová  - komunikace v Aj s partnery, odborný dohled nad anglickou verzí žákovských prezentací, výjezd na 1.schůzku v Maďarsku 11/2011
 • p. Kožíšková -  koordinace projektu, odborné podklady pro pracovní listy na téma Weather and Climate, výjezd na 3. schůzku v Holandsku
 • plán schůzek – od října úterý 15,00, frekvence podle potřeby

 

                                                                                                               Zapsala:  Hana Kožíšková